Over ons

Projektkoor Rijswijk (PKR)

Doelstelling:

Het PKR heeft de statutaire doelstelling: het ten uitvoer brengen van muzikale thema’s (projecten) in de ruimste zin des woords.

Door muziek te maken én uit te voeren draagt de vereniging, hoe kleinschalig ook, bij aan culturele verrijking van de leden en bij ons publiek. Het is natuurlijk niet ‘groots en meeslepend’, maar in alle bescheidenheid hebben we in de afgelopen 25 jaar veel mensen blij gemaakt met onze muziek.

Dat doet het PKR door het geven van concerten, maar ook door het gratis herhalen van (delen) van een project in zorginstellingen of bijvoorbeeld het opluisteren van een benefietavond voor een goed doel.

Postadres: 

Projektkoor Rijswijk, Laan Hofrust 13, 2282 AL Rijswijk

E-mailadres secretariaat: 

email hidden; JavaScript is required

Kamer van Koophandel (KvK):

Projektkoor Rijswijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40413419.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN):

Projektkoor Rijswijk is bij de belastingdienst bekend onder RSIN 8165.77.274.

Bestuur:

Het bestuur werkt onbezoldigd.
Het Projektkoor Rijswijk heeft geen werknemers. Dirigent en begeleider (piano) hebben een ZZP-contract.

Joop Roland (voorzitter, email hidden; JavaScript is required)

 • Algemene informatie
 • Aanvragen en organiseren van optredens
 • Aanmelden van nieuwe koorleden

Marjan van Dongen (secretaris, email hidden; JavaScript is required )
gezamenlijk met Anneke Kuilman en Corine Severin

 • Voor alle correspondentie, zie bovenstaand post- en mailadres

Norbert de Kramer (penningmeester, email hidden; JavaScript is required )

Anke Geleynse (algemeen bestuurslid, email hidden; JavaScript is required))
Anneke Kuilman (algemeen bestuurslid)
Corine Severin (algemeen bestuurslid)

Dirigent:

Michel Hogenes (email hidden; JavaScript is required)

Muzikale begeleiding:

Alina Konstantinova

Website:

www.projektkkoorrijswijk.nl
Webmaster: email hidden; JavaScript is required

Hoofdlijnen beleidsplan:

Het PROJEKTKOOR RIJSWIJK (PKR) is in 1993 opgericht en bestaat nu 27 jaar. Destijds is het plan ontwikkeld en uitgevoerd om te komen tot de oprichting van een projectkoor. Niet een koor in de algemene en gebruikelijke zin, maar een koor met (toen) een nieuwe, bijzondere aanpak. Een koor dat werkt op projectbasis, zodat ook mensen die niet in een vast verenigingsverband willen musiceren, toch mee kunnen doen.

De missie van het PKR is drieledig:

 1. Voor haar leden wil het PKR een plezierige, inspirerende, gezonde (en veilige) omgeving bieden voor het uitoefenen van muziek. We proberen onze leden te scholen in zang en in theatermaken.
  Dit doet het PKR door het aanbieden van wekelijkse repetities onder leiding van een vakkundig dirigent en professionele pianobegeleiding.
 2. Het publiek bij onze concerten willen wij kwalitatief goede uitvoeringen geven in de vorm van muziektheater. Wij geven concerten en uitvoeringen waarbij niet alleen de muziek belangrijk is, maar ook de aankleding van het concert, regie, decors, kleding e.d.. Wij geven concerten in theaters, kerken, verzorgingshuizen en in de openlucht.
 3. Bij onze concerten proberen wij (jonge) gastdeelnemers mee te laten doen. Dat kunnen bijvoorbeeld studenten zijn aan een conservatorium of mensen van andere verenigingen. Dit is een win-win. Onze concerten worden ‘verrijkt’ en we bieden aan jonge mensen de gelegenheid een stuk ervaring op te doen.

Activiteiten in 2019 en 2020

 • Lustrumconcert 25 jaar Projektkoor Rijswijk
  Op 11 oktober 2019 heeft het PKR, met medwerking van diverse musici, een groot lustrumconcert verzorgd.
 • Concert The Armed Man
  Wij hadden gepland om in 2020 met andere muziekgroepen, in het kader van 75 jaar vrede, een grote uitvoering met orkest te geven van het muziekstuk The Armed Man van Karl Jenkins. Een groot(s) muziekstuk en een aanklacht tegen oorlog. Maar helaas gooide Corona roet in het eten.
 • Optredens in verzorgingstehuizen
  Jaarlijks brengt het PKR delen van het repertoire ten gehore bij diverse tehuizen in Rijswijk en omstreken.
 • Deelname aan het Strandwalfestival in Rijswijk
  Een jaarlijkse traditie om, het liefst flink, uit te pakken voor een zo groot mogelijk publiek. De afhankelijkheid van de organisatie van het Strandwalfestival bepaalt de grootte van de publieke belangstelling.
 • Stemvorming en koorscholing
  Om de kwaliteit van de zang ook bij meer klassiek repertoire te blijven verhogen besteedt het PKR aandacht aan stemvorming en koorscholing door professionals.
 • Wekelijks repeteren
  En om dit allemaal mogelijk te maken repeteert het PKR iedere vrijdagavond in de parochiezaal van de Benedicties en Bernadettekerk in Rijswijk. Echter vanwege Corona liggen de repetities al sinds maart 2020 helaas stil.