Contact

Postadres:

Projektkoor Rijswijk, Laan Hofrust 13, 2282 AL Rijswijk

E-mailadres secretariaat:

email hidden; JavaScript is required

Repetities:

Elke vrijdagavond van 19:55-22:00 uur in Wijkcentrum Stervoorde, Doctor H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk

Contributie:

€ 25,00 per maand, overmaken op IBAN rekening NL70 RABO 0328 9980 60 t.n.v. Vereniging Projektkoor te Rijswijk.

PKR is lid van de Korenbond BALK en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr. 40413419).

Bestuur:

Joop Roland (voorzitter, email hidden; JavaScript is required)

  • Algemene informatie
  • Aanvragen en organiseren van optredens
  • Aanmelden van nieuwe koorleden

Marjan van Dongen (secretaris, email hidden; JavaScript is required)
gezamenlijk met Anneke Kuilman en Corine Severin

  • Voor alle correspondentie, zie bovenstaand post- en mailadres

Norbert de Kramer (penningmeester, email hidden; JavaScript is required )

Anke Geleynse (algemeen bestuurslid, email hidden; JavaScript is required)
Anneke Kuilman (algemeen bestuurslid)
Corine Severin (algemeen bestuurslid)

Dirigent:

Michel Hogenes (email hidden; JavaScript is required)

Muzikale begeleiding:

Alina Konstantinova

Nieuwe koorleden:

Wij zijn op zoek naar versterking, vooral tenoren en bassen maar ook de andere stemmen zijn welkom. Toetreding hangt af van de verdeling van de stemgroepen. Dit wordt bepaald door onze dirigent Michel Hogenes in samenspraak met het bestuur. Wil je in koorverband zingen en ben je geïnspireerd door onze website, kom dan eens langs op vrijdagavond om kennis te maken. Neem vooraf even contact op met onze voorzitter. Proef van de sfeer en zing ook mee. Na uiterlijk drie repetities kun je beslissen of je graag mee wilt doen met PKR en dan volgt er een stemtest. Middels deze stemtest beslist de dirigent, in overleg met het bestuur, of je zou kunnen passen binnen de koorklank van PKR.

Vrienden van PKR:

U wordt “Vriend van PKR” door overmaking van € 25,– of € 50,– naar rekeningnummer NL70 RABO 0328 9980 60 t.n.v. Projektkoor Rijswijk onder vermelding van “Donateur” en uw e-mailadres. U ontvangt dan bericht.

Website:

Voor vragen over de website: email hidden; JavaScript is required