Over ons

Projektkoor Rijswijk (PKR)

Doelstelling:

Het PKR heeft de statutaire doelstelling: het ten uitvoer brengen van muzikale thema’s (projecten) in de ruimste zin des woords.

Door muziek te maken én uit te voeren draagt de vereniging, hoe kleinschalig ook, bij aan culturele verrijking van de leden en bij ons publiek. Het is natuurlijk niet ‘groots en meeslepend’, maar in alle bescheidenheid hebben we in de afgelopen 25 jaar veel mensen blij gemaakt met onze muziek.

Dat doet het PKR door het geven van concerten, maar ook door het gratis herhalen van (delen) van een project in zorginstellingen of bijvoorbeeld het opluisteren van een benefietavond voor een goed doel.

Postadres: 

Projektkoor Rijswijk, Laan Hofrust 13, 2282 AL Rijswijk

E-mailadres secretariaat: 

email hidden; JavaScript is required

Kamer van Koophandel (KvK):

Projektkoor Rijswijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40413419.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN):

Projektkoor Rijswijk is bij de belastingdienst bekend onder RSIN 8165.77.274.

Bestuur:

Het bestuur werkt onbezoldigd.
Het Projektkoor Rijswijk heeft geen werknemers. Dirigent en begeleider (piano) hebben een ZZP-contract.

Joop Roland (voorzitter, email hidden; JavaScript is required)

  • Algemene informatie
  • Aanvragen en organiseren van optredens
  • Aanmelden van nieuwe koorleden

Marjan van Dongen (secretaris, email hidden; JavaScript is required )
gezamenlijk met Anneke Kuilman en Corine Severin

  • Voor alle correspondentie, zie bovenstaand post- en mailadres

Norbert de Kramer (penningmeester, email hidden; JavaScript is required )

Anke Geleynse (algemeen bestuurslid, email hidden; JavaScript is required))
Anneke Kuilman (algemeen bestuurslid)
Corine Severin (algemeen bestuurslid)

Dirigent:

Michel Hogenes (email hidden; JavaScript is required)

Muzikale begeleiding:

Alina Konstantinova

Website:

www.projektkkoorrijswijk.nl
Webmaster: email hidden; JavaScript is required