Over ons

Projektkoor Rijswijk (PKR)

Doelstelling:

Het PKR heeft de statutaire doelstelling: het ten uitvoer brengen van muzikale thema’s (projecten) in de ruimste zin des woords.

Door muziek te maken én uit te voeren draagt de vereniging, hoe kleinschalig ook, bij aan culturele verrijking van de leden en bij ons publiek. Het is natuurlijk niet ‘groots en meeslepend’, maar in alle bescheidenheid hebben we in de afgelopen 25 jaar veel mensen blij gemaakt met onze muziek.

Dat doet het PKR door het geven van concerten, maar ook door het gratis herhalen van (delen) van een project in zorginstellingen of bijvoorbeeld het opluisteren van een benefietavond voor een goed doel.

Postadres: 

Projektkoor Rijswijk, Laan Hofrust 13, 2282 AL Rijswijk

E-mailadres secretariaat: 

email hidden; JavaScript is required

Kamer van Koophandel (KvK):

Projektkoor Rijswijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40413419.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN):

Projektkoor Rijswijk is bij de belastingdienst bekend onder RSIN 8165.77.274.

Bestuur:

Het bestuur werkt onbezoldigd.
Het Projektkoor Rijswijk heeft geen werknemers. Dirigent en begeleider (piano) hebben een ZZP-contract.

Joop Roland (voorzitter, email hidden; JavaScript is required)

 • Algemene informatie
 • Aanvragen en organiseren van optredens
 • Aanmelden van nieuwe koorleden

Marjan van Dongen (secretaris, email hidden; JavaScript is required )
gezamenlijk met Anneke Kuilman en Corine Severin

 • Voor alle correspondentie, zie bovenstaand post- en mailadres

Norbert de Kramer (penningmeester, email hidden; JavaScript is required )

Anke Geleynse (algemeen bestuurslid, email hidden; JavaScript is required))
Anneke Kuilman (algemeen bestuurslid)
Corine Severin (algemeen bestuurslid)

Dirigent:

Michel Hogenes (email hidden; JavaScript is required)

Muzikale begeleiding:

Alina Konstantinova

Website:

www.projektkkoorrijswijk.nl
Webmaster: email hidden; JavaScript is required

Hoofdlijnen beleidsplan:

Het PROJEKTKOOR RIJSWIJK (PKR) is in 1993 opgericht en bestaat nu 25 jaar. Destijds is het plan ontwikkeld en uitgevoerd om te komen tot de oprichting van een projectkoor. Niet een koor in de algemene en gebruikelijke zin, maar een koor met (toen) een nieuwe, bijzondere aanpak. Een koor dat werkt op projectbasis, zodat ook mensen die niet in een vast verenigingsverband willen musiceren, toch mee kunnen doen.

De missie van het PKR is drieledig:

 1. Voor haar leden wil het PKR een plezierige, inspirerende, gezonde (en veilige) omgeving bieden voor het uitoefenen van muziek. We proberen onze leden te scholen in zang en in theatermaken.
  Dit doet het PKR door het aanbieden van wekelijkse repetities onder leiding van een vakkundig dirigent en professionele pianobegeleiding.
 2. Het publiek bij onze concerten willen wij kwalitatief goede uitvoeringen geven in de vorm van muziektheater. Wij geven concerten en uitvoeringen waarbij niet alleen de muziek belangrijk is, maar ook de aankleding van het concert, regie, decors, kleding e.d.. Wij geven concerten in theaters, kerken, verzorgingshuizen en in de openlucht.
 3. Bij onze concerten proberen wij (jonge) gastdeelnemers mee te laten doen. Dat kunnen bijvoorbeeld studenten zijn aan een conservatorium of mensen van andere verenigingen. Dit is een win-win. Onze concerten worden ‘verrijkt’ en we bieden aan jonge mensen de gelegenheid een stuk ervaring op te doen.

Activiteiten in 2019 en 2020

 • Lustrumconcert 25 jaar Projektkoor Rijswijk
  Op 11 oktober 2019 zal het PKR een groot lustrumconcert verzorgen. Met medewerking van diverse musici.
 • Concert The Armed Man
  Wij willen in 2020 met andere muziekgroepen, in het kader van 75 jaar vrede, een grote uitvoering met orkest te geven van het muziekstuk The Armed Man van Karl Jenkins. Een groot(s) muziekstuk en een aanklacht tegen oorlog.
 • Optredens in verzorgingstehuizen
  Jaarlijks brengt het PKR delen van het repertoire ten gehore bij diverse tehuizen in Rijswijk en omstreken. Voor 2019 is het de bedoeling om 2 keer een optreden te verzorgen.
 • Deelname aan het Strandwalfestival (september 2019 en 2020)
  Een jaarlijkse traditie om, het liefst flink, uit te pakken voor een zo groot mogelijk publiek. De afhankelijkheid van de organisatie van het Strandwalfestival bepaalt de grootte van de publieke belangstelling.
 • Stemvorming en koorscholing
  Om de kwaliteit van de zang ook bij meer klassiek repertoire te blijven verhogen besteedt het PKR aandacht aan stemvorming en koorscholing door professionals.
 • Wekelijks repeteren
  En om dit allemaal mogelijk te maken repeteert het PKR iedere vrijdagavond in de parochiezaal van de Benedicties en Bernadettekerk in Rijswijk.

Wij maken jaarlijks een secretarieel jaarverslag over onze activiteiten: jaarverslag 2018.

Begroting 2019 op hoofdlijnen 

Onze jaarrekening bedraagt ca. €12.000.

Kosten indicatief:

Dirigent en begeleiding (piano) € 7.500
Huur repetitieruimte
€ 2.500
Korenbond, verzekering
€ 500
Overige kosten
€ 1.500

Inkomsten indicatief:

Contributie 8.000
 Subsidie gemeente Rijswijk € 3.000
Vrienden van PKR € 500
Overige inkomsten
€ 500

Daarnaast hebben onze projecten een eigen begroting en afrekening. Projecten dienen in principe kostendekkend te zijn. De omzet van een ‘groot’ project kan oplopen tot ca. € 10.000.

De kosten van projecten proberen we te dekken door kaartverkoop en sponsoring.

Kijk hier voor de balans en exploitatierekening van 2018.