Home

75 jaar vrede: PKR werkt aan project rond vrede en oorlog

Vrede en oorlog. Een actueel thema dit jaar. 75 jaar geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog. Op 24 oktober 1945 werd het Handvest van de Verenigde Naties van kracht. Projektkoor Rijswijk is gestart met een project rond het thema vrede en oorlog, dat uitmondt in een of meer voorstellingen in oktober. Muziek van Karl Jenkins, uit The Armed Man, zal daar in elk geval onderdeel van uitmaken. We werken samen met andere musici. Het koor is volop aan het oefenen en de projectorganisatie werkt er hard aan om er een mooi en indrukwekkend project van te maken.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het projektkoor? Lijkt het u leuk om met dit project mee te doen? Kom eens een vrijdagavond de sfeer proeven of ga direct naar Contact om u aan te melden.

15 februari, PKR zingt in Steenvoorde over de winter

*** Wilt u ons steunen? Wordt een van de  ***

PKR is een koor dat serieus studeert en gaat voor een goed optreden. Onze dirigent is daarbij natuurlijk onmisbaar! Ook de leden zijn actief, bijvoorbeeld bij het organiseren van een koorweekend of hapjes en drankjes na afloop. Want ook gezelligheid is belangrijk!

DirigentMichelHogenesOngeveer 40 enthousiaste koorleden repeteren elke vrijdagavond in de zaal van de Bernadettekerk te Rijswijk en sinds 2006 gebeurt dat onder de leiding van Michel Hogenes.

We werken aan een door de koorleden zelf gekozen project, vandaar de naam van het koor. Zo’n project sluiten we altijd af met één of meerdere uitvoeringen.

Sinds de oprichting van het koor in november 1993 zijn er tal van projecten geweest, zoals bijvoorbeeld The Sound of Movies, Plenty of Twenty, kerstconcerten zoals A Christmas Celebration, a Celtic Journey en ons laatste project Salut d’amour..


repetitie6
Bij het tot stand komen van zo’n project komt meer kijken dan het zingen alleen. Al meerdere keren heeft het PKR bewezen dat het een voorstelling net dat beetje méér geeft als er naast het zingen ook aandacht wordt besteed aan zaken zoals decor, kleding, techniek, beweging en regie. Soms doen we hierbij een beroep op professionals, maar meestal wordt er gebruik gemaakt van de vele talenten binnen het koor.

repetitie3Ons repertoire is heel erg breed, van pop tot klassiek, liedjes uit de zowel de dertiger als de zeventiger jaren en van musical tot wereldmuziek. Voor elk wat wils.

repetitie1

De uitvoeringen van deze projecten kunnen o.a. plaatsvinden in een schouwburg, kerk, bij festiviteiten, verzorgingscentra en in de open lucht. Bij elk optreden weet het Projektkoor Rijswijk het publiek weer te verrassen.

***

PKR zoekt nog steeds nieuwe leden! … heren hebben een streepje voor!

Kom een keertje langs om te kijken, luisteren en zingen.

PKR vind je ook op 

PKR werkt regelmatig samen met  bijvoorbeeld in het project Salut d’amour en de Irish night in november 2018.

Projektkoor Rijswijk is aangesloten bij Balk logo